قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

مطالب مفید

چگونگی تقسیم بندی غرفه ممکن است با توجه به نیاز و هدف گذاری شرکت ها متفاوت باشد اما جهت استفاده از حداکثر بهره وری لازم است این تقسیم بندی به صورت دقیق و اصولی انجام گردد .
فضای یک غرفه نمایشگاهی با توجه به متراژ غرفه میتواند به تعداد و یا همه موارد زیر تقسیم شود :

قسمت های مورد نیاز در یک غرفه نمایشگاهی

چگونگی تقسیم بندی غرفه ممکن است با توجه به نیاز و هدف گذاری شرکت ها متفاوت باشد اما جهت استفاده از حداکثر بهره وری لازم است این تقسیم بندی به صورت دقیق و اصولی انجام گردد .
فضای یک غرفه نمایشگاهی با توجه به متراژ غرفه میتواند به تعداد و یا همه موارد زیر تقسیم شود :

- فضای نمایش محصول
- فضای بخش اطلاع رسانی (کانتر)
- فضای نمایش عکس یا تیزر تبلیغاتی
- فضای نشیمن جهت مهمان های عمومی (C.I.P)
- فضای مذاکره جهت مهمان های خصوصی ( V.I.P )
- فضای انبار و آبدارخانه
- فضای آموزش 
گروه معماری و دکوراسیون آرکا متخصص در غرفه سازی نمایشگاه در مشهد

Drop us a Message!

Mohtashami 7, Ahmad Abad St., Mashhad
Phone: 05138443640
Fax: 05138443640
Mobile: 09154554005
Email: info@arkadeco.com
Instagram: instagram.com/arka.deco